Ostatní evropská vína

Ostatní evropská vína

Nabízíme vína i z ostaních evropských vinařských oblastí – Portugalska, Slovenska nebo Bulharska.

Portugalsko

Ačkoliv tradice pěstování vína v Portugalsku sahá do časů velmi vzdálených, vinná réva zde byla vysazována již za dob Féničanů, je všeobecné povědomí o portugalských vínech spíše malé a je spojované především s vínem Portským, Madeirou a s Vinho Verde. Tato země však nabízí mnohem pestřejší výběr odrůd i zpracování zajímavých bílých i vysoce kvalitních červených vín. Proslulá vína najdeme například v oblastech Douro, Dao, Bairrada, Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos,Vidigueira či Algarve.

Slovensko

Slovensko je severní vinařskou oblastí. Na rozdíl od vín z jihu obsahují proto slovenská vína výrazné aromatické látky, méně alkoholu, vysoké zbytky přírodního cukru a vysoký podíl extraktu. Slovenská vína jsou trochu jiná. Moravská jsou citlivější, hladší, slovenská expresivnější, v mnohých vínech, třeba z malokarpatské oblasti, je víc sympatické drzosti, mají víc kyselin, jsou ostřejší… V nejlepší slovenské vinařské oblasti, v južnoslovenské, je o několik hodin slunečního svitu víc než na Moravě, v tom slunečním kotli okolo Štúrova a Nových Zámků se každoročně daří vínům, která bez problémů dosahují cukernatosti až pětadvacet.

Bulharsko

Bulharské víno si získalo za poměrně krátkou dobu evropskou klientelu a uvelebilo se na světových trzích vedle nejlepších a nejproslulejších značek. Vinařství má v Bulharsku skutečně hluboké kořeny sahající až do antických dob. Starobylé vinařské sklepy dosvědčují zapomenutou a znovuobjevenou slávu vinařských mistrů. Bulharské kopce se vyznačují vhodným mikroklimatem, což spolu se skvělými půdními podmínkami pomáhá vzniknout prvotřídní vinné révě.

Bulharsko je rozděleno na čtyři vinohradnické oblasti – severní (Dunavská ravnina), východní (Černomořský rajon), jižní (Trakijská nížina) a jihozápadní (Údolí řeky Strumy). V roce 1985 byla ustanovena pátá oblast – Podbalkánská (Rozova dolina). Oblasti jsou rozděleny na podoblasti a okresy a existuje 119 označení původu.

u3Deci.cz » Naše nabídka » Vinný lístek » Ostatní evropská vína